Projecten

Hieronder een aantal voorbeelden van projecten en opdrachten waar Mittendorff Onderwijsadvies- en Onderzoeksbureau een bijdrage aan levert (of heeft geleverd).

Project '(Her)ontwerp, professionalisering en monitoring SLB'
In dit project gaat Kariene Mittendorff samen met docenten van de afdeling Techniek & ICT van ROC Rijn IJssel aan de slag om een nieuw ontwerp te maken voor de SLB logo_b21358fa0f236913b7152bef54f46ce8leerlijn binnen de opleiding. We gaan kijken hoe we een verbeterslag kunnen maken in het klassikale SLB programma maar ook voor de individuele gesprekken. Ook wordt gewerkt aan een professionaliseringsplan voor de SLB'ers van de verschillende opleidingen en wordt eveneens gemonitord (o.a. door interviews met leerlingen) wat de effecten zijn van de nieuwe opzet in de praktijk.


Project 'Loopbaanleren - Prepared for your Future'
Dit project richt zich op het verbeteren van de imagesCAXHJ740kwaliteit van loopbaanbegeleiding en in het bijzonder de loopbaandialoog en -trialoog bij verscheidene VMBO's en het ROC van Twente. Mittendorff Onderwijsadvies- en Onderzoeksbureau adviseert en ondersteunt de onderzoeksgroep van dit project.


Project 'Coachwork'
Dit project is een samenwerking van vmbo- en mbo-instellingen en richt zich op het vergroten van de aantrekkelijkheid van de schadeherstelbranche als beroepskeuze. Mittendorff Onderwijsadvies- en Onderzoeksbureau verzorgt hiervoor een groot deel van het flankerend onderzoek en adviseert over de loopbaangerichtheid van de opleidingen binnen het project.


Project 'Burgerschap en Schoolontwikkeling'
Het project Burgerschap en Schoolontwikkeling focust op het ontwikkelen van burgerschaps-activiteiten en het verbeteren van het pedagogisch handelen van docenten in het VO, door middel van onderzoeksmatig werken.
Mittendorff Onderwijsadvies- en Onderzoeks-bureau begeleidt docententeams op twee verschillende scholen bij het uitvoeren van ontwerpgericht onderzoek en het implementeren van nieuwe activiteiten.


Workshops 'Kwaliteit van loopbaangesprekken'
Mittendorff Onderwijsadvies- en Onderzoeksbureau heeft inmiddels verscheidene workshops gegeven op scholen en tijdens conferenties over de kwaliteit van loopbaangesprekken (hoe kunnen we als docent zo goed mogelijk een echte loopbaandialoog voeren met de leerling?). Zie bijvoorbeeld de conferentie 'Wiens verhaal telt' van de Haagse Hogeschool.

Klik hier voor een lijst met publicaties.