Publicaties

Woudt-Mittendorff, K. (2019). Bouwstenen voor SLB 2.0: een toekomstbestendig ontwerp. Onderwijsinnovatie, september 2019. OI3_Woudt-Mittendorff SLB 2.0

Woudt-Mittendorff, K., Pullen, A., & Kornet, A. (2018). Talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding en reflectie binnen de technische opleidingen. Deventer: TechYourFuture. Download

Meijers, F. & Mittendorff, K. (2017) (red.). Zelfreflectie in het hoger onderwijs. Apeldoorn: Garant.

Draaisma, A. & Mittendorff, K. (2017). Betekenisvol reflecteren in de praktijk. In: Meijers, F. & Mittendorff, K. (red.) Zelfreflectie in het hoger onderwijs. Apeldoorn: Garant.


Mittendorff, K., Faber, M., & Staman, L. (2017). A matching activity when entering higher education: ongoing guidance for the students or efficiency instrument for the school?. British Journal of Guidance & Counselling, 45(4), 376-390. Download

Bisschop, C. & Mittendorff, K. (2015). Evaluatie van het SLB programma bij ABR&R. Deventer: Saxion Hogeschool.

Staman, L. & Mittendorff, K. (2015). Evaluatie van het SLB programma bij Technische Commerciële Textielkunde. Deventer: Saxion Hogeschool.

Gellevij, M. Mittendorff, K., Faber, M., Huizinga, T., Staman, L., Truijen, K. & Bisschop, C. (2015). Handreiking Studiesucces. Deventer: Saxion Hogeschool. Download

Mittendorff, K. (2014). Leren Reflecteren. In F. Meijers, M. Kuijpers, K. Mittendorff & G. Wijers (Red.) Het onzekere voor het zekere. Kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant. Download

Meijers, F. Kuijpers, M., Mittendorff, K. & Wijers, G (Red.) (2014). Het onzekere voor het zekere. Kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.

Mittendorff, K. & Kienhuis, M. (2014). Bouwstenen voor SLB: van visie naar praktijk. Onderwijsinnovatie, december 2014. Download

Mittendorff, K. (2014). Studieloopbaanbegeleiding in het hbo. OnderwijsInnovatie, juni 2014. Download

Mittendorff, K. (2013). Begrippenkader studieloopbaanbegeleiding en reflectie. Deventer: Saxion Hogescholen. Download

Mittendorff, K., Van der Donk, S. & Gellevij, M. (2012). Op zoek naar de kwaliteit van reflectieprocessen bij studenten. In: Meijers, F. (Ed.), Wiens verhaal telt? Op zoek naar een narratieve en dialogische loopbaanbegeleiding (pp 121 – 146). Apeldoorn: Garant.

Mittendorff, K., Beijaard, D., den Brok, P. & Koopman, M. (2012). The influence of teachers’ career guidance profiles on students’ career competencies. Journal of Vocational Education and Training, 64 (4), 491-509. Download

Mittendorff, K., Van der Donk, S. & Gellevij, M. (2012). Kwaliteit van Reflectie. Onderzoek naar de kwaliteit van SLB programma’s en reflectieprocessen van studenten. Saxion Hogescholen. Download

Mittendorff, K., den Brok, P. & Beijaard, D. (2011). Students' perceptions of career conversations with their teachers. Teaching and Teacher Education, 27, 515-523. Download

Mittendorff, K. (2010). Career conversations in senior secondary vocational education.  Proefschrift TU Eindhoven. Download

Mittendorff, K., den Brok, P., & Beijaard, D. (2010). Career conversations in vocational schools. British Journal of Guidance & Counselling, 38, 143-165. Download

Mittendorff, K. & J. L. Haisma (2010). De student centraal. Profiel, 9, december 2010. Download

Ritzen, H., Van Liere, A., Mittendorff, K., & Van Herp, N. (2010). Loopbaanleren: wat vinden studenten, docenten en praktijkopleiders van de loopbaangerichtheid van de leeromgeving op school en tijdens de BPV? Casus: ROC van Twente. Paper Onderwijs Research Dagen 2010 Enschede. Download

Mittendorff, K., den Brok, P., &  Beijaard, D. (2009). The quality of career discussions in vocational schools: How teachers guide students in developing careers. Paper presented at the AERA Conference, San Diego.

Mittendorff, K., Jochems, W., Meijers, F., & den Brok, P. (2008). Differences and similarities in the use of the portfolio and personal development plan for career guidance in various vocational schools in The Netherlands. Journal of Vocational Education and Training, 60, 75-91. Download

Mittendorff, K. (2008). Loopbaanbeleiding  Down Under: op zoek naar een Blueprint. Loopbaan: Tijdschrift voor loopbaanadviseurs en -begeleiders, 7, 9-11. Download

Mittendorff, K. (2008). De kwaliteit van loopbaanbegeleiding in het beroepsonderwijs en de rol van het POP en Portfolio. In M. Kuijpers & F. Meijers (Eds.) Loopbaanleren: Onderzoek en praktijk in het onderwijs (pp.171-189). Garant Uitgeverij. Download

Mittendorff, K. (2007).  Loopbaanzelfsturing en loopbaanbegeleiding in het (v)mbo. Percepties van  docenten, decanen en leerlingen. Paper presented at the VELON Conference,  Noordwijk.

Mittendorff, K. & den Brok, P. (2007). Loopbaanbegeleiding van leerlingen. Van12tot18, september 38-39. Download

Mittendorff, K., Jochems, W., Meijers,  F., & den Brok, P. (2007). Student, teacher and counsellor perceptions on the use of the portfolio and personal development plan for career guidance in (pre)vocational education. Paper presented at the ORD, Groningen.

Mittendorff, K., & Jochems, W. (2007). Career guidance conversations in vocational education and training: building a model of quality criteria. Paper presented at the ECER conference, Ghent.

Mittendorff, K., Geijsel, F., Hoeve, A., Laat, M. de., & Nieuwenhuis, L. (2006). Communities of practice as stimulating forces for collective learning. Journal of Workplace Learning, 18, 298-312. Download

Mittendorff, K., & van der Sanden, J. (2006). Career development of students in prevocational and vocational education. Do students direct themselves in their career? Paper presented at the HRD Conference at Tilburg University, 2006.

Nieuwenhuis, L., Jager, A., & Mittendorff, K. (2005). Rationalities in life long learning for work. Lifelong learning in Europe, X, 102 - 107.

Mittendorff, K., den Boer, P., & Sjenitzer, T. (2005). Loopbaanbegeleiding in onderwijs vraagt om een nieuw paradigma. Develop, 3, 23 - 34.

den Boer, P., Mittendorff, K., Scheerens, J., & Sjenitzer, T. (2005). Study on 'Indicators and benchmarks for Lifelong Guidance'. Thessaloniki: CEDEFOP.

Mittendorff, K. (2004). Collectief leren in communities of practice. Wageningen: Stoas Onderzoek. Download

Jager, A., Mittendorff, K., &  Nieuwenhuis, L. (2004). Een levenlang leren in de praktijk. Kansen voor ROC's. Den Bosch: CINOP.

Geerligs, J., Mittendorff, K., & Nieuwenhuis, L. (2004). Succesvol innoveren van (beroeps)onderwijs: Kwaliteitszorg en financiering als uitdaging voor beleid en management. Wageningen: Stoas Onderzoek. Download

den Boer, P., Mittendorff, K., & Sjenitzer, T. (2004). Beter Kiezen. Onderzoek naar keuzeprocessen van jongeren in het vmbo en mbo. Delft: Deltapunt. Download

* Dit is een gedeelte van de publicaties van Kariene Mittendorff.
Zoekt u een publicatie die hier niet bij staat? Neem contact met ons op!