Visie

Als we het hebben over talentontwikkeling in het onderwijs denken we heel vaak aan leerlingen of studenten. Maar in mijn optiek kunnen we niet werken aan betere begeleiding van onze leerlingen of studenten, als we ook niet kijken naar de omgeving waarin we dat doen.


Talentontwikkeling zou niet alleen gefocust moeten zijn op dat wat we van studenten willen, maar ook op onze docenten en schoolleiders. Waar zit je kracht, ambitie en waar wil je nog meer over leren? Op welke plek kom jij het best tot je recht? Deze vragen stellen we volgens mij veel te weinig in het onderwijs! En betekent tegelijkertijd zo veel voor het verbeteren onze onderwijspraktijk.


Het ondersteunen van scholen en docenten(teams) richting het verbeteren van begeleiding van studenten, gaat wat mij betreft dan ook niet alleen maar over die relatie. Hoe kunnen we kijken naar het systeem als geheel? Hoe kunnen we aansluiten bij de concrete onderwijspraktijk waar docenten elke dag vol passie mee aan de slag zijn? Maar ook: hoe kunnen we docenten meer in hun kracht zetten om dat te doen waar ze goed in zijn of willen worden?