De docent als coach

Om studenten beter voor te bereiden voor de toekomst zetten scholen steeds vaker vernieuwende vormen van onderwijs in.  Hybride leeromgevingen, projectgestuurd onderwijs, het werken aan authentieke vraagstukken met echte opdrachtgevers... In al deze onderwijsvormen zien we dat de studenten een steeds actievere rol krijgen in het leerproces, en dat de rol van de docent verschuift van kennisexpert naar coach. Deze nieuwe vorm van begeleiden vraagt ook om een veel breder repertoire aan vaardigheden en voor veel docenten is het uitvoeren van deze rol best een uitdaging.


Willen jullie als school of team SONY DSCaan de slag met het verbeteren van deze rol? Wil je weten hoe je hier als team of opleiding op een zinvolle manier aandacht aan kan besteden, wat er cruciaal is aan deze nieuwe manier van begeleiden en hoe professionalisering van docenten eruit zou kunnen zien? Stuur me een berichtje en ik kom een keer bij jullie langs!