Wie?

KW-155 - kopieKariene Mittendorff is eigenaar van Mittendorff Onderwijsadvies- en Onderzoeksbureau en daarnaast Associate lector Studieloopbaan-begeleiding bij Saxion Hogescholen. Ze is haar loopbaan begonnen bij Stoas Onderzoek waar ze als onderzoeker aan verschillende onderzoeks- en innovatie-projecten heeft meegewerkt. In 2005 is ze gestart met een promotieonderzoek bij Fontys Hogeschool Eindhoven, waarvoor ze bij verschillende MBO opleidingen onderzoek heeft gedaan naar de kwaliteit van loopbaangesprekken tussen docenten en leerlingen. Bij Fontys werkte ze ook als docent binnen de Pedagogisch Technische Hogeschool. Na het afronden van haar proefschrift is ze gaan werken binnen haar eigen bedrijf en begonnen bij Saxion Hogescholen.
Inmiddels is ze werkzaam voor verschillende onderwijsinstellingen als adviseur, onderzoeker en docent. Binnen Saxion is ze projectleider van onderzoeks- en adviesprojecten gericht op het verbeten van reflectie in het onderwijs,  de kwaliteit van SLB en talentontwikkeling van studenten.


CRKBO_Docent