Studieloopbaanbegeleiding

Mittendorff Onderwijsadvies- en Onderzoeksbureau begeleidt scholen, onderwijsteams en individuele docenten bij het implementeren en onderzoeken van effectieve studieloopbaanbegeleiding (in het bijzonder studieloopbaangesprekken).

Studieloopbaanbegeleiding in het onderwijs
De laatste jaren is studieloopbaanbegeleiding (slb) steeds meer onder de aandacht gekomen, onder andere door de focus op het succesvol afstuderen van leerlingen en studenten. Ook de grote studie-uitval en het switchen van studenten heeft ertoe geleid dat meer scholen zich focussen op de kwaliteit van slb. Er bestaan bij scholen maar ook bij individuele docenten (slb'ers) echter nog veel vragen over het effectief (en efficient!) invullen van slb.
SONY DSCWat is nu echt belangrijk en hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je (binnen de beschikbare tijd) studenten goed begeleid tot een succesvolle student maar ook succesvolle startende beroepsbeoefenaar? Hoe besteden we niet alleen aandacht aan de studievoortgang van studenten maar ook aan loopbaanbegeleiding? En hoe gaan we effectief om met persoonlijke zaken van studenten waarbij we ook grenzen kunnen stellen in onze begeleiding?


De docent als studieloopbaanbegeleider is in staat om met zijn/ haar leerlingen een relatie op te bouwen die cruciaal is voor deze begeleiding (Mittendorff, 2010). Naast een heldere vormgeving van het curriculum waarin praktijkervaringen van studenten bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen bij reflectie, zijn echt goede studieloopbaangesprekken tussen docent en student echter ook essentieel.

Persoonlijke en effectieve studieloopbaangesprekken
Persoonlijke, effectieve studieloopbaangesprekken met studenten vereisen een kwalitatief goede gesprekspartner. Voor de kwaliteit van het gesprek is het essentieel dat de gesprekspartner (de slb'er) een balans weet te vinden tussen:

•  aansturen vs. loslaten (stimuleren van zelfsturing van de leerling)
•  vertrouwen en relatie opbouwen, maar ook je rol als docent kunnen behouden
•  het bespreken van de loopbaan van de student, náást de studievoortgang

Mittendorff Onderwijsadvies- en Onderzoeksbureau begeleidt scholen en docenten (teams) bij het zinvol inzetten van loopbaangesprekken waarbij zowel docent als leerling zich prettig voelen.